Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik

Mieszcząca się w Poznaniu Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik to świadczy pomoc prawną dla podmiotów medycznych. Dzięki doświadczeniu płynącym z codziennej pracy z le­ka­rza­mi i me­ne­dże­ra­mi ochro­ny zdro­wia, Kancelaria zapewnia obsługę prawną, obejmującą m.in. reprezentację lekarzy w sprawach dotyczących błędów medycznych, wsparcie w zakresie ochro­ny da­nych oso­bo­wych w służ­bie zdro­wia czy po­moc praw­ną w przy­go­to­wa­niu do pla­no­wa­nej kon­tro­li.

Prawnicy z Kancelarii Pawelczyk Kozik uczest­ni­czą również w samych czyn­no­ściach kon­tro­l­nych, a w ra­zie ko­niecz­no­ści podejmują się spo­rzą­dzenia nie­zbęd­nych do­ku­men­tów w to­ku po­stę­po­wań od­wo­ław­czych bądź są­do­wych. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową spółki.

Zadzwoń:

792 304 042


Napisz e-mail:

sekretariat@pawelczyk-kozik.pl 


Zobacz adres:

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań


Przejdź do strony internetowej:

https://pawelczyk-kozik.pl/

Comments are closed.