Możliwe drogi – psychoterapia

Psychoterapeuci w obecnych czasach nie są traktowani jak usługa medyczna tylko dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi. Dziś z usług psychoterapii może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę. A ponieważ żyjemy w czasach ogromnego pędu, szybkiego przekazywania informacji i w dość silnej frustracji, wiele osób czuje taką potrzebę.

Psychoterapeuta na wagę złota

Dlatego powstaje coraz więcej gabinetów psychoterapeutycznych, w których klienci mogą odnaleźć wewnętrzną harmonię i spokój. Psychoterapeuta staje się wówczas osobą, która prowadzi swojego klienta przez trudne wydarzenia w jego życiu, pomaga mu wypracować metody do radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, wskazuje, jak bronić się przed osobami, które powodują wiele przykrości.

Ponadto terapeuci mogą skutecznie pomagać w treningu personalnym – tak ważny dziś rozwój osobistego potencjału, swoich zdolności i osobowości pod okiem terapeuty może przynieść znakomite skutki. Dzięki temu każdy może lepiej poznać samego siebie i lepiej wykorzystać swoje możliwości.psychoterapeuta Warszawa

psychoterapia – popularne modele

Ludzie podejmują psychoterapię z różnych powodów. Czasem chcą przepracować traumę z przeszłości i nauczyć się żyć normalnie. Inni przychodzą do gabinetów z konkretnymi diagnozami zaburzeń natury psychicznej, w mniejszym lub większym stopniu utrudniającymi codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie, w pracy czy w rodzinie. Inni znów chcą się rozwijać i lepiej poznać samych siebie.

Główne modele psychoterapii to:

  • psychoanaliza – w tym ujęciu psychoterapia bada się rolę podświadomych procesów, tak by pacjent dotarł do własnej nieświadomej mądrości. Twórcą tego nurtu był Zygmunt Freud.
  • podejście behawioralno-poznawcze – bada zachowania, reakcje, uczy pacjenta zmian w myśleniu, które prowokują zmiany zachowania. Jej twórcy to m.in.J. Wolpe, A. Bandura, H.J. Eysenck.
  • terapie humanistyczno-egzystencjalne – to podejście opiera się na założeniu, że w dzieciństwie człowiek mógł odczuć liczne braki, przez które wykazuje tendencje zachowań destruktywnych. Należy zbudować więź zaufania między terapeutą a pacjentem, tak by pozwolić mu zrozumieć siebie i zacząć zmieniać swoje życie. Jednym z rodzajów tego podejścia jest psychoterapia Gestalt.
  • terapie systemowe – opierają się na analizowaniu sieci relacji człowiek-społeczeństwo.

Warto wybrać takie podejście, które najlepiej będzie odpowiadać potrzebom pacjenta. Wykwalifikowany psychoterapeuta będzie w stanie zaproponować pacjentowi najlepsze rozwiązanie. Popularne jest również łączenie podejść.

Comments are closed.