Słów kilka o badaniu EKG

Czym właściwie jest, na czym polega, jakie są wskazania do wykonania badania i kiedy warto je zrobić – na te pytanie warto znać odpowiedzi.

Elektrokardiografia

heart-157178__180

Długie, trudne do wymówienia słowo zastępuje się zazwyczaj skrótem EKG. Oznacza ono zabieg diagnostyczny, do którego wykorzystuje się aparat EKG. Polega na rejestracji pracy mięśnia sercowego w sposób pośredni (choć czasem wykonuje się ją na samym sercu, w czasie operacji), przy użyciu elektrod. Urządzenie jest w istocie bardzo czułym galwanometrem, czyli miernikiem magnetoelektrycznym, mierzącym wartość natężenia prądu elektrycznego. Już w połowie XIX wieku badacze odkryli, że każdemu uderzenia serca żaby towarzyszy impuls prądu. Badania prowadzone w tym kierunku pozwoliły na coraz dokładniejsze monitorowanie pracy także ludzkiego serca oraz lepsze poznanie jego funkcjonowania.

Wyniki zapisywane są w postaci elektrokardiogramu na specjalnym papierze milimetrowym bądź wyświetlane na ekranie. Standardowe badanie wykonuje się za pomocą 12 odprowadzeń – 12 elektrod rozmieszczonych na ciele pacjenta. 6 z nich znajduje się na klatce piersiowej, kolejne 6 na kończynach. Urządzenie mierzy różnice potencjałów natężenia prądu odbieranego przez elektrody. Zestawiając je, tworzy wykres, który lekarz dokładnie analizuje.

EKG wysiłkoweelectrocardiogram-16948__180

Badanie to polega na monitorowaniu pracy serca przez elektrokardiograf przy zwiększającym się wysiłku fizycznym. Przy większym wysiłku organizm potrzebuje więcej tlenu, a więc krew, dostarczająca tlen do mięśni, musi krążyć szybciej. Zwłaszcza u osób starszych przepływ wieńcowy staje się niewydolny, tak że może dojść do niedokrwienia mięśnia sercowego. Obciążenie wysiłkiem odbywa się zazwyczaj przez wchodzenie na stopnie, jazdę na rowerze do ćwiczeń lub bieg na bieżni, ze stopniowym zwiększaniem prędkości i kąta nachylenia bieżni co 3 minuty. Badanie kontynuuje się do czasu osiągnięcia tzw. limitu tętna, czyli 85% wartości tętna maksymalnego (w przypadku stanu po zawale – 70%) lub do wystąpienia objawów, np. zawrotów głowy, duszności, bólu wieńcowego, które potwierdzają bądź wykluczają diagnozę.

Wskazania do EKG

To przede wszystkim diagnostyka bólu w klatce piersiowej, obserwowanych zmian, ocena stopnia zaawansowania stwierdzonych chorób serca, kwalifikacja do dalszych zabiegów lub rehabilitacji po zawale.

Comments are closed.