USG stawów – dlaczego profilaktyka jest ważna?

Wielu pacjentów nie wie dokładnie, jak wygląda zalecana przez specjalistę diagnostyka, co skutkuje rezygnacją z zaleconego badania. Takie postępowanie uniemożliwia analizę czy ocenę stanu zdrowia, ale także stwarza zagrożenie pogłębienia się problemów. Z tego powodu nie warto czekać z wykonaniem zalecenia lekarza, szczególnie gdy jego poleceniem jest usg stawów, które jest bezpieczne, bezbolesne i bezinwazyjne.

Jak wygląda badanie usg?

Badanie usg, w tym usg stawów, to bezinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala na ogląd oraz ocenę organów wewnętrznych. W tym celu stosuje się ultradźwięki, które mają bardzo wysoką częstotliwość, a jednocześnie nie są słyszalne ludzkim uchem, ale pozwalają na stworzenia obrazu wnętrza człowieka z dokładnością do 0,1mm. Jest ono bezpieczne dla człowieka, bezbolesne i dzięki temu ma przewagę nad RTG czy tomografią komputerową. Sam proces polega na nałożeniu specjalnego żelu na dany obszar ciała, które ma być poddane analizie. Preparat ten niweluje niechciane pęcherzyki powietrza, ale głównym jego zadaniem jest poprawne przewodnictwo ultradźwięków. Radiolog przykłada w to miejsce specjalny przyrząd, który metodycznie prowadzi po ciele, dzięki czemu może dokładnie zobaczyć konkretny organ. Specjalna głowica emituje sygnały, one zaś przenikają przez ciało, następnie odbijają się i powracają. Na tej podstawie urządzenie tworzy obraz widoczny na monitorze. Jeśli jest potrzeba, można go powiększyć, lub wykonać niezbędne pomiary.

Kto może wykonać badanie usg?

Pacjenci powinni pamiętać, że badanie usg może wykonać wyłącznie lekarz. Profesjonalne przygotowania mają radiolodzy, którzy specjalizują się w tego typu czynnościach i posiadają odpowiednie wiedzę. Jeśli chodzi o inne specjalizacje, to konieczny do wykonywania diagnostyki ogólnej jest specjalny certyfikat wystawiony przez Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. A gdy chodzi o szczególne diagnozowanie np. usg stawów, serca czy nerek, tutaj dokument taki wystawiają poszczególne towarzystwa naukowe.

Co pokazuje obraz usg?

Obraz z badania pokazuje wewnętrzne organy ciała. Za sprawą ultradźwięków na monitorze pojawia się obraz, który pozwala na ocenę przedmiotu badania, np. serca czy nerek. Lekarz może ocenić wielkość, położenie, stan czy strukturę danego elementu, dokładnie go zmierzyć lub dostrzec niepokojące zmiany. Podczas usg stawów można zauważyć zmiany stawowe, wykryć je, ocenić istniejące zapalenie, a także monitorować wprowadzone już leczenie. Lekarz dostrzeże nie tylko struktury stawowe, ale także okołostawowe.

Dlaczego ważne jest profilaktyczne badanie stawów z wykorzystaniem usg?

Wykonanie badania to niezbędna rzecz w diagnostyce oraz leczeniu problemów z biodrami, śródstopiem, barkami czy kolanami. USG stawów oraz ścięgien pokazuje uszkodzenia, stopień ich zaawansowania, pozwala dostrzec niepokojące zmiany lub zapalenia. Urazy tych elementów ciała są niezwykle bolesne i często utrudniają lub uniemożliwiają sprawne oraz swobodne poruszanie się. Stąd tak ważna jest odpowiednia profilaktyka, aby wykryć je już we wczesnym etapie, a tym samym zahamować postępujący rozwój.

Co daje wczesne rozpoznanie jakiejś wady lub choroby?

Wykonanie usg stawów lub innych części ciała pozwala na szybkie rozpoznanie problemu. Wczesna diagnoza umożliwi odpowiednią reakcję, zanim zmiany staną się bardziej zaawansowane, stałe, trudniejsze do wyleczenia, tym samym badanie to szansa na całkowite wyleczenie. Można wówczas wdrożyć leczenie lub rehabilitacje, a to ma przełożenie na wygodę życia, brak odczuwania bólu, codzienną mobilność. Jest to istotne także na przyszłość, gdyż nawet jeśli obecnie pewne problemy nie są odczuwalne, to z biegiem czasu mogą rodzić codzienne trudności.

stawy

Usg stawów – do kogo po skierowanie

Skierowanie na badanie usg stawów jest wymagane i wystawia je lekarz rodzinny, który przygotowuje odpowiedni dokument dla przypisanych mu pacjentów. Jednak jest ono bezpłatne tylko w tej pracowni, z którą jest podpisana odpowiednia umowa. W innej placówce należy zapłacić. Jednak bez skierowania nie jest możliwe zrobienie usg, nawet odpłatnie. Reumatolog, chirurg czy ortopeda, także mogą wydać stosowny kwit.

Badanie usg stawów czy innych organów wewnętrznych wykonywane przez lekarza jest bezpieczne oraz bezbolesne, a jednocześnie bardzo wartościowe podczas analizy choroby lub zachodzących zmian. Jest to szansa na dokładne przyjrzenie się problemowi, aby go wyleczyć lub zatrzymać jego rozwój, a tym samym poprawić swój komfort życia.

Comments are closed.