Służba Zdrowia w Polsce

Przedstawiamy ustawy będące podstawą prawną całego systemu służby zdrowia w Polsce:

  1. Ustawa o działalności leczniczej  Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654
  2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
  3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta    Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417
  4. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym    Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399
  5. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty    Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857
  6. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej    Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217
  7. Ustawa Prawo farmaceutyczne    Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
  8. Ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo farmaceutyczne    Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382

Cała prawda o polskiej służbie zdrowia:

[embedplusvideo height=”402″ width=”500″ standard=”http://www.youtube.com/v/JoYpcG8U13U?fs=1″ vars=”ytid=JoYpcG8U13U&width=500&height=402&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1935″ /]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *