Terapia indywidualna czy grupowa – co lepiej sprawdza się w przypadku leczenia uzależnień?

Terapii uzależnień przyświeca jeden cel – uwolnienie pacjenta od wpływu czynnika powodującego zależność fizyczną i psychiczną.

Terapia uzależnień

Oznacza to podjęcie wszelkich niezbędnych kroków ku temu, by dana osoba zaprzestała spożywania substancji psychoaktywnych lub wykonywania wszelkich prowadzących do uzależnienia czynności. Terapia dąży przy tym, by pacjent mógł powrócić do normalnego życia w społeczeństwie.

W leczeniu uzależnień stosuje się różnorodne metody psychoterapeutyczne, między innymi psychoedukację oraz reprogramming. Walka z nałogiem wymaga niekiedy zastosowania środków farmakologicznych, ich rola w terapii jest jednak z reguły pomocnicza. Za dwa główne filary walki z uzależnieniem można uznać terapię indywidualną oraz terapię grupową.

Terapia indywidualna 

Terapia indywidualna polega na spotkaniu osoby uzależnionej z odpowiednio wykwalifikowanym terapeutą. W trakcie takiego spotkania terapeuta rozmawia z osobą uzależnioną, angażując się w wysłuchanie tego, co ma ona do powiedzenia i zobowiązując się do zachowania dyskrecji.

Sesje terapii indywidualnej mają na celu pomóc osobie uzależnionej zrozumieć jej własne postępowanie, myśli oraz targające nią emocje. Umiejętność rozpoznawania stanów mentalnych i panowania nad swoim zachowaniem umożliwia poprawę zdolności do podejmowania właściwych decyzji, służy też polepszeniu samooceny i relacji z otoczeniem.

Na jakim etapie leczenia uzależnień można skorzystać z terapii indywidualnej?

Terapia indywidualna stanowi pierwszy etap leczenia uzależnienia. Wykorzystywana jest w celu postawienia odpowiedniej diagnozy, a następnie w monitorowaniu postępów czynionych przez walczącą z nałogiem osobę.

Zalety terapii indywidualnej

Główną zaletą tego typu terapii jest pełne skupienie na indywidualnych potrzebach pacjenta i stworzenie programu dającego największe szanse na skuteczne leczenie. Terapeuta ma możliwość zdobycia zaufania osoby uzależnionej, która czuje, że jej problemy są ważne i że znalazła kogoś, kto chce jej pomóc.

W trakcie terapii indywidualnej pacjent uczy się na nowo budować zdrowe relacje z otaczającym go światem poprzez rozmowę na temat problemów, sukcesów oraz odczuwanych emocji. W dalszych fazach walki z uzależnieniem indywidualne spotkania z terapeutą są przydatne także w omawianiu problemów, które zostały poruszone w trakcie sesji grupowych, a na których rozwinięcie nie wystarczyło czasu.

Wady terapii indywidualnej

Trudno wskazać konkretne wady terapii indywidualnej. Może ona być krępująca dla osób, które źle się czują, będąc w centrum zainteresowania, jednak dyskomfort z czasem znika, ustępując miejsca poczuciu bezpieczeństwa.

Terapia grupowa 

Ten typ terapii opiera się na regularnych spotkaniach osób uzależnionych w określonej grupie i z określonymi terapeutami moderującymi każdą z sesji. W wypadku terapii grupowej na zmianę postawy pacjenta wpływa nie tylko relacja i interakcje z terapeutą, lecz także z resztą grupy. Sesje grupowe w swojej konstrukcji i założeniach są zatem przeciwieństwem sesji indywidualnych.

Na jakim etapie leczenia uzależnień można skorzystać z terapii grupowej?

Terapia grupowa stanowi uzupełnienie indywidualnych sesji i jest polecana w leczeniu wszystkich typów uzależnień. Uczestnictwo w spotkaniach grupowych wskazane jest po uzyskaniu diagnozy w wyniku partycypacji w terapii indywidualnej.

Zalety terapii grupowej

Dzięki uczestnictwie w terapii grupowej osoby uzależnione mają możliwość skorygowania swoich mechanizmów obronnych, co odgrywa kluczową rolę w walce z nałogiem. Grupa pozwala na wymianę doświadczeń i spojrzenie na wpływ uzależnienia na wszystkie obszary życia z odmiennej perspektywy. Terapia grupowa sprawia, że zmagająca się z nałogiem osoba zdobywa dodatkowe wsparcie i nabywa świadomość, iż nie jest sama w obliczu swojego problemu.

Wady terapii grupowej

Niektórzy uzależnieni odczuwają silny lęk przed oceną i odrzuceniem, przez co nie chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z grupą. Osoby te zamykają się w sobie, tłumiąc swoje emocje, co sprawia, że terapia nie przynosi pożądanych efektów.

terapia uzależnień

Terapia uzależnień – jak wybrać odpowiednią placówkę? 

Oba rodzaje terapii uzależnień – terapia indywidualna oraz terapia grupowa – oferowane są w ramach kompleksowej pomocy w walce z nałogiem w specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych. Jedną z takich placówek jest ośrodek Nowe Życie, do którego mogą się udać wszystkie osoby poszukujące wsparcia w terapii uzależnień z Gorzowa Wielkopolskiego. Doświadczeni psycholodzy i lekarze zatrudnieni w placówce dokładają wszelkich starań, by leczenie przynosiło widoczne i długotrwałe rezultaty.

Comments are closed.